Forum för tunnelbana – vad blir nästa steg i tunnelbaneutbyggnaden?

Forum för tunnelbana - vad blir nästa steg i tunnelbaneutbyggnaden?Tunnelbanan håller på att byggas ut och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har länge drivit för att utbyggnaden även ska innehålla en tvärgående lila linje från norr till söder. Vi välkomnar därför att regeringen i Sverigeförhandlingen pekar ut en liknande lösning i den gula linjen som öppnar upp för en ny utformning av tunnelbanenätet. Den 20 mars arrangerade vi socialdemokrater Forum för tunnelbana – vad blir nästa steg i tunnelbaneutbyggnaden? Syftet är att diskutera möjligheterna för nya tunnelbanelinjer, så väl tvärgående som i en ring.

– Stockholmsregionen växer och det är fantastiskt att många vill bo, studera och jobba här. Men då behöver vi också ta ansvar för framtiden. Det är bra att tunnelbanan nu byggs ut men vi måste samtidigt blicka framåt och se hur den ytterligare behöver utvecklas. Därför arrangerar vi nu för åttonde gången Forum för tunnelbana, för att genom samarbete med forskare, näringsliv och andra samhällsaktörer se vilka behoven är och vilka lösningar som finns, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd.

Talade på forumet gjorde Henrik Ploughmann Olsen från danska Metroselskabet som berättade om bygget av ringlinje i Köpenhamn. Jonas Eliasson, trafikforskare på KTH diskuterade vidare om hur mycket tunnelbana Stockholm behöver i framtiden och hur den skautformas för att ge maximal samhällsnytta i form av arbete och bostäder. Spännade vision om tvärgående linje visade MTR:s VD Peter Viinapuu i sin och Skanskas gemensamma ”Vision 2070”, om lösningar för mer kollektivtrafik och bostäder de kommande 55 åren. I panelen ingick även Skanska Stockholms VD Caroline Arehult.

– Vi ser att Stockholm i en nära framtid behöver ytterligare en tvärgående tunnelbanelinje, och vill att den möjligheten utreds. Men vi vill också öppna upp för att diskutera andra framtidsförslag. Att behålla tunnelbanenätet så som det ser ut idag är inte hållbart. Det kommer innebära en allt för stor belastning på befintliga tunnelbanelinjer och skapar inte de nya områden för bostäder och arbetsplatser som vi behöver för en fortsatt tillväxt, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd.