Etiketter

, , , , , ,

Det sa MTR:s VD Peter Viinapuu i sitt inspirerande föredrag om hur MTR vill utveckla tunnelbanan och dess omkringliggande miljöer när vårt tredje tunnelbaneseminarium gick av stapeln. 

Temat för vårt tredje seminarium i vår tunnelbaneserie var tunnelbanans samhällsnytta och vad  Stockholm kan lära av andra länder.

Tunnelbanans lönsamhet

KTH-forskaren Maria Börjesson inledde med att prata om tunnelbanans lönsamhet utifrån sin forskning på området. Börjesson poängterade att några av de främsta fördelarna med tunnelbana är att de gör att fler åker kollektivt och att markvärdena ökar. Det sistnämnda är särskilt intressant sett till att kommuner ofta ställer sig tveksamma till medfinansiering av infrastrukturutbyggnader. Istället borde de vilja ha mer infrastruktur menade Börjesson eftersom de många fördelarna med en   tunnelbaneutbyggnad stannar lokalt. Exempelvis ökar värdet på  bostäder.

Vad kan Stockholm lära av Hong Kong?

Efter ett intressant, roligt och lärorikt föredrag av Maria Börjesson tog MTR:s VD Peter Viinapuu över. I Stockholm sköter MTR driften av tunnelbanan. Det är dock bara en liten del av MTR:s affärsverksamhet. I det som kan kallas MTR:s urpsrungsland, Hong Kong, sköter MTR allt från driften av tunnelbanan till att utveckla den kommersiella verksamheten kring stationerna.

Till skillnad från Stockholm är kollektivtrafiken i Hong Kong helt osubventionerad. För att generera en lönsamhet jobbar MTR därför efter en intressant affärsmodell som de kallar ”Rail + property”. Viinapuu underströk att passagertrafik ensamt inte kan generera en marknadsmässig avkastning, det krävs ett tillskott av fastigheter. Därför jobbar MTR i Hong Kong även bland annat med att distriburera byggrätter, övervakar design och byggnader. De sköter även service och underhåll av fastigheter.

Viinapuu skulle även vilja jobba med att utveckla miljöerna kring Stockholms tunnelbana. Genom att skapa mer attraktiva miljöer och bättre service i anslutning till tunnelbanan kan man locka fler resenärer och underströk att det är knappast så att man åker till Gullmarsplan med familjen om man vill ha lite mysigt. Det skulle nog de flesta skulle hålla med om, gullmars är likt flera av Stockholms stationer – en nödvändig bytespunkt där man inte stannar längre än man behöver.

Det är vår förhoppning att vi genom detta forum ska sprida alla goda idéer om tunnelbanans potential och idag fick vi ytterligare exempel på tunnelbanans samhällsnytta.

Ett stort tack till alla er som deltog vid dagens seminarium.