Etiketter

, , , , , , , ,

Helene Hellmark Knutsson, (S)-landstingsråd

För snart ett år sedan startade Socialdemokraterna detta forum i samband med att vi inledde vår seminarieserie om tunnelbanan. När vi började fanns det inga planer på att bygga ut t-banan från regeringen eller den moderata politiska ledningen i Stockholms stadshus och landsting. Idag kan vi se att vårt arbete för utbyggd t-bana gett en skjuts i rätt riktning. Moderaterna har öppnat upp för utbyggnad för tunnelbana till Nacka. Det är viktig utbyggnad men som ligger långt fram i tiden. 

Mycket kvarstår och vi behöver diskutera t-baneutbyggnader som kan ske redan nu. Därför inleder vi hösten med vårt fjärde seminarium om tunnelbana till Hagastaden och ämnet är mer aktuellt än någonsin. Inte minst därför en utbyggnad av tunnelbanan ligger helt i linje med en majoritet av Stockholmarnas egna önskemål.

Mellan Stockholm och Solna byggs just nu en helt ny stadsdel – Hagastaden. Hur området ska trafikförsörjas är ännu inte klart. Många förordar tunnelbana men den tidigare planerade utbyggnaden av grön linje till området har stoppats. Vilken betydelse skulle trafikförsörjning med t-bana få för området och vad innebär en utebliven utbyggnad? Tidigare seminarium har belyst tunnelbanans betydelse för bostadsbyggandet i området. Men Hagastaden är inte bara bostäder. Det händer mycket mer spännande i området. Det handlar om forskning, innovationer, utbildningar, ett nytt universitetssjukhus och nya arbetsplatser.

Välkomna på ett intressant seminarium om Hagastadens utveckling och framtid!

Tid:           09:15 – 12:00 den 5 oktober

Plats:         Lennart Nilsson-salen, Nobels väg 15 A, Campus Solna

Program:

09.15     Inledning

Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd (S)

09.20     Ett nytt universitetssjukhus

Ulf Norehn, Swedish Hospital Partners

09.40     Stockholm Life: en del av Stockholm och en svensk tillväxtmotor

Ylva Williams, Stockholm Life

10.00     Kaffe

10.20     Nya arbetsplatser vid Torsplan

Fredrik Hemborg, NCC

10.40     Kunskapsmiljöer i världsklass

Sten Wetterblad, Akademiska Hus

11.00     Avslutande paneldiskussion med alla medverkande

Frågor och diskussion

 

Föranmälan till kathrin.osterlund@politik.sll.se senast 3/10

Obs – begränsat antal platser.