Den 18 januari startar vi upp det nya året med ännu ett tunnelbaneseminarium.

Den nordöstra delen av Stockholms län har idag den lägsta kollektivtrafikandelen i länet. Det kommer att krävas betydande investeringar i utbyggd kollektivtrafik om bilköerna ska kunna minska och de som åker kollektivt ska kunna bli fler. I början av 80-talet stoppades den planerade utbygganden av tunnelbanan till Täby. Nu diskuteras återigen en förlängning av röd linje. Några konkreta planer finns däremot inte. Stora investeringar görs istället i den befintliga Roslagsbanan.

Kan resurserna användas smartare? Kan en kombination av lokalbana och tunnelbana bättre svara mot framtida behov? 

Välkommen på ett intressant seminarium!

Tid:            09.00 – 12.00 fredagen den 18 januari

Plats:         Stockholmssalen, Hantverkargatan 45, Landstingshuset

Program:

09.00         Inledning

                 Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd (S)

09.20         Kostnad och kapacitet för program Roslagsbanan

                   Jens Plambeck, Strategichef, Trafikförvaltningen

10.00         Kaffe

10.20         Kan tunnelbana ge mer för pengarna?

                 Birgitta Swedenborg, Fil dr. nationalekonomi, Nätverket för tunnelbana

11.00         Avslutande paneldiskussion

Medverkande:

Johan Söör, Affärsutvecklingsdirektör MTR Stockholm (om möjliga tunnelbanedragningar)

Lars Johansson, styrelseordförande Rodamco Sverige AB (Äger/utvecklar köpcentrumen som Täby centrum, Mall of Scandinavia m.fl.)

Anette Frumerie, VD Besqab (Bygger mycket bostäder i nordöstra Stockholm)

Birgitta Swedenborg, nätverket för tunnelbana

Föranmälan till kathrin.osterlund@politik.sll.se

Obs! Begränsat antal platser.