I torsdags genomfördes ännu ett lyckat Forum för Tunnelbana. Den här gången pratade vi om tunnelbanan som nyckeln till den attraktiva staden. Runt tunnelbanestationer finns nämligen stora möjligheter att utveckla en levande och attraktiv stad. Goda kommunikationer och en ständig ström av människor ger mer liv och rörelse, dessvärre har vi på flera håll i Stockholmsregionen inte nått dit idag. Det vill vi Socialdemokrater förändra – gärna i samverkan med alla berörda parter.

Detta sjätte Forum för Tunnelbana hölls i Solna, närmare bestämt i Solna strand. Vi började därför med att titta närmare på exemplet Vreten tunnelbanestation som inte lever upp till de ambitioner som fastighetsägarna har med området. Missnöje finns bland annat med att tunnelbanestationen heter Vreten fastän området bytte namn till Solna strand redan år 2002. Representanter från Humlegården, Fabege, Vasakronan och Mengus inledde seminariet och berättade om sina ambitioner men uttryckte också frustration över att inte alla ansvariga aktörer samverkar och bidrar till områdets bästa.

Representanter från fastighetsägare diskuterar Solna Strands utveckling

Representanter från fastighetsägare diskuterar Solna Strands utveckling

Därefter lyssnade vi till arkitekt Marie-Louise Öberg från Tengbom. Hon berättade om ett spännande förslag för att lyfta områden längs södra Stockholms gröna tunnelbanelinje. Med tunnelbanan som nav snarare än barriär skapas möjligheter för fler bostäder och en mer  levande stadsdel.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna, Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg,  Mikael Söderlund, Kreab, Torsten Svenonius, 1:e vice ordförande stadsbyggnadsnämnden (M) i Solna samt Peter Viinapuu, VD för MTR Stockholm. Mikael betonade vikten av blocköverskridande överenskommelser och Peter gav exempel på fascinerande stations- och områdesutveckling i Hong Kong. Arne och Torsten var inte helt överens om vem som ska hålla i taktpinnen för att en positiv utveckling ska kunna ske. Arne ville se mer kommunala initiativ men riktade också kritik mot dialogen med SL.  Jonas Nygren lyfte bland annat fram vikten av stationsutveckling för att öka tryggheten i områden runt stationerna.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla deltagare, inte minst fastighetsägarna, för givande samtal som bidrog till ett spännande seminarium. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla länets tunnelbanestationer till områden med mer liv och rörelse!

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen vill satsa på tunnelbanan

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen satsar på tunnelbanan