Artiklar – faktaunderlag

Tidningsartiklar:

3 oktober 2012: Stödet för utbyggnad av tunnelbanan ökar. Varannan stockholmare vill bygga ut T-banan enligt ny mätning för DN/Ipsos http://www.dn.se/sthlm/nu-vill-vi-ha-annu-mer-tunnelbana

17 september 2012 Priset för obyggd T-bana till Hagastaden http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ledarestock=183

1 juni 2012: Bygg tunnelbana till Hagastaden – sju fastighetsägare och Stockholms Handelskammare i ett gemensamt upprop till politikerna på DN Stockholmsdebatt http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/bygg-tunnelbana-mot-hagastaden-och-nya-karolinska-sjukhuset

17 juli 2012: (S) kritiska till borgerlig prioritering: T-banans utbyggnad måste få  före spårväg City http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/t-banan-maste-ga-fore-sparvag-city_7350852.svd

15 mars 2012: Vändpunkt i tunnelbanedebatten: Från motstånd till svängning. Den politiska ledningen i Stockholm stad och landsting viker sig och föreslår att en förstudie ska startas för att bygga T-bana till Nacka http://www.svd.se/nyheter/stockholm/tunnelbanan-byggs-ut-till-nacka_6925739.svd

17 januari 2012: (S) kräver förlängning av tunnelbanan norrut http://arkiv.mitti.se:4711/2012/3/kungsholmen/MIIK-20120117-A-009-A.pdf

Per Wirtén skriver ledare på Dagens Arena, när (M) satsar blir det fel: http://www.dagensarena.se/ledare/ingen-verkar-se-den-egna-staden/

Helene Hellmark Knutsson (S) och Tommy Waidelich (S)öppnar upp diskussion kring ny finansieringslösning av tunnelbanan: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-oppnar-for-ny-t-banelosning_6584188.svd

Den 19 Juli presenterades ett förslag i Nacka-Värmdöposten om en gemensam tunnel: http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/Gemensam-tunnel-ska-radda-kollektivtrafiken/

En satsning på tunnelbanan kan påverka bostadspriserna, det är mer attraktivt att bo i kollektivtrafiknära lägen. Här är en artikel från SvD sommaren 2011: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tunnelbanesatsning-kan-paverka-bostadspriserna_6317760.svd

Nationalekonom är missnöjd med att spårväg prioriteras före tunnelbana: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prioritera-ratt-wennerholm_6243978.svd

Studier från KTH påvisar den samhällekonomiska lönsamheten i att investera i tunnelbana: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mer-tunnelbana-lonsamt-for-samhallet_6214635.svd

En satsning på 100 miljoner till ingen nytta, om inte tunnelbanan till Norra stationsområdet och Nya Karolinska byggs: http://www.metro.se/stockholm/har-branner-sl-100-miljoner-kronor/EVHkis!Q8bxrlp3DiPM/

Socialdemokraterna i Landstinget skriver debattartikel i DN om tunnelbanemostståndet: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/granska-moderaternas-motstand-mot-tunnelbana